TERRA I LUNA online edukacije

TERRA I LUNA PROGRAMI PREDSTAVLJAJU:

Totally Wellness Terra i Luna programi predstavljaju personalizovane online edukacije u toku kojih se, u periodu od 3 ili 6 meseci, Tatjana zajedno sa klijentima bavi postavljanjem i realizacijom ciljeva koji vode ka dugoročnoj promeni načina ishrane i životnog stila. Programi se ne zasnivaju na brojanju kalorija, kao ni na tačnom merenju ugljenih hidrata, masti i proteina, već je očekivani rezultat pronalaženje optimalnog odnosa između pomenutih makronutrijenata, u skladu sa životnim stilom, zdravstvenim stanjem i kondicijom.

Vodeći se principom bioindividualizma, što znači da smo svi drugačiji, Tatjanin zadatak je da pomogne klijentima da otkriju u

kom pravcu bi njihov režim ishrane trebalo da se razvija, kao i koje namirnice im najviše odgovaraju, a na koje su intolerantni, te ih blokiraju u postizanju željenih rezultata.

U toku Terra i Luna programa, edukacija o osnovama nutricionizma predstavlja oko 70% programa, Tatjana posvećuje vreme razgovorima o osnovnim segmentima primarne hrane, u koje uključujemo ispunjenost u odnosu sa partnerom i u polju karijere, zadovoljstvo i ispunjenost aspektima koji se odnose na društveni život, finansije, fizičku aktivnost, duhovnost i dr.

Terra tromesečni health coaching
program podrazumeva:

1

Šest online konsultacija od 60 minuta, na svake dve nedelje, u periodu od 12 nedelja

2

Personalizovane preporuke za ispunjenje zacrtanih zdravstvenih ciljeva

3

Elektronski edukativni materijal

4

E-mail/sms podršku između konsultacija sa odgovorom do 48h

5

Podršku klijentu da sprovede promene u ishrani i stilu života

6

Tatjaninu ličnu posvećenost zdravlju i uspehu klijenta

7

Program za vežbanje kod kuće za 12 nedelja

8

4 Tatjanine elektronske knjige

9

Edukaciju o prirodnim makrobiotičkim lekovima

10

Analizu progresa i usmerenja nakon programa

1

Individualna
saradnja sa
Tatjanom

2

Online programi namenjeni ljudima koji žele da unaprede zdravlje

3

Motivacija i inspiracija za promenu
životnog stila

Terra program je namenjen onima koji su:

1

Pokušali razne dijete i ni sa jednom nisu ostvarili željene rezultate

2

Spremni i voljni da se hrane zdravo i time utiču na zdravlje svoje porodice

3

Umorni od brojanja kalorija bez ikakvih vidljivih promena

4

Voljni da nauče više o biljnim režimima ishrane

5

Senzitivni na određene namirnice i tome žele da prilagode način ishrane

CENA PROGRAMA

Terra program: 490 € mesečno, ukupno 1470 € za 3 meseca, uključujući PDV

Luna program: 490 € mesečno, 2940 € za 6 meseci, uključujući PDV

Luna šestomesečni health coaching program podrazumeva nastavak Terra programa i obuhvata dvanaest online konsultacija od 60 minuta, na svake dve nedelje, u periodu od 24 nedelje.

PRIJAVA ZA
TERRA I LUNA PROGRAM

**** S obzirom na to da Tatjana sarađuje sa maksimalno 5 klijenata u toku 3 meseca, prijave su otvorene tokom cele godine i funkcionišu po principu upisa ljudi prijavljenih na listu čekanja. Nakon intervjua između health coacha i klijenta, kao i obavljanja neophodnih zdravstvenih analiza, program se može započeti.